Locuri : Centre și Institute

Facultatea de Teologie Greco-Catolica

Învatamântul teologic greco-catolic de nivel universitar la Oradea continua o traditie începuta în asezamântul din actuala strada Parcul Traian, nr. 20, dupa încheierea primului razboi mondial, în anul 1920, când a fost terminata constructia, începuta în 1914 si întrerupta din cauza razboiului, a Seminarului Teologic Greco-Catolic al Eparhiei de Oradea. Acesta ulterior a primit statutul de Academie Teologica, similara celor de la Blaj si de la Cluj, care au functionat pâna în toamna anului 1948, când au fost desfiintate de catre autoritatile comuniste ale vremii.
Institutia destinata formarii candidatilor la preotie si-a reluat activitatea în 1991 sub o noua titulatura – Institutul Teologic Greco-Catolic din Oradea – ca institutie de învatamânt superior, consemnata prin Hotarârea de Guvern nr. 1221 din 22 noiembrie 1990.
Începând cu anul universitar 1998-1999, acest Institut, cu specializarea sa initiala, Teologie pastorala, careia i s-a adaugat o dubla specializare, Teologie didactica – Istorie, s-a integrat în Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, ca departament al Facultatii de Teologie Greco-Catolica, alaturi de cel existent deja la Cluj, în anul urmator înfiintându-se un nou departament la Blaj.
În anul 1999 se mai înfiinteaza o dubla specializare la departamentul din Oradea: Teologie didactica – Filosofie, care alaturi de cele doua existente deja, au primit autorizarile de functionare provizorie.
Modificarile legislative privind învatamântul superior din vara anului 2005 au impus renuntarea la organizarea admiterii la dublele specializari Teologie didactica – Istorie si Teologie didactica – Filosofie, începând cu anul universiatar 2006-2007.
De asemenea, redefinirea duratei ciclurilor de studii superioare la 3 ani pentru nivel licenta si 2 ani pentru nivel master, au impus regândirea modului de formare a candidatilor la preotie. Tinând seama si de modul de organizare a învatamântului teologic catolic din universitatile pontificale si din celelalte tari, începând cu anul universitar 2006-2007 la Departamentul din Oradea se organizeaza concurs de admitere doar pentru specializarea Teologie greco-catolica didactica. Programul universitar al acestei specializari ofera pregatirea teologica de baza inclusiv candidatilor la preotie, pregatire care pentru acestia este completata prin formarea specifica vietii de seminar pe parcursul studiilor pentru nivelul licenta (3 ani) si continuata apoi pe parcursul studiilor de nivel master (2 ani).
Pentru nivelul master, începând cu anul universitar 2002-2003 functioneaza specializarile master „Istoria Bisericii Române Unite cu Roma” si „Teologie liturgica”, iar începând cu anul universitar 2006-2007, o specializare pluridisciplinara (teologie-filosofie-economie), „Fundamente ale identitatii europene”

Clădirea monument istoric, a Seminarului greco-catolic de pe str. Parcul Traian 20, a fost construită între anii 1846-1928, după planurile executate de arhitectul Anton Sallerbeck. În 1922 este supraetajată, construcţia având astfel 2 etaje, ultimul dintre ele căpătând şi elemente arhitectonice specifice stilului tradiţional românesc.
Seminarul greco-catolic, care urma să formeze preoţii necesari acestei confesiuni, a fost înfiinţat, în urma răspunsului pozitiv a cereri adresate de episcopul greco-catolic Ignatie Darabant, împăratului Leopold II.

dupa www.bihor.ro