Locuri : Galerii de artă

Sala Expo Cantemir

trada Dimitrie Cantemir nr. 50 – etaj