Altele

Biserica Betania

Adresa:
strada Doina 19
12/11
Strada George Enescu 17 – etaj

Strada George Enescu 17 – etaj

Adresa:
Strada George Enescu 17
10/11

Biserica romano catolica Olosig

Adresa:
Strada Republicii 28
06/10

Stei

Adresa:
Stei
23/09

Marghita

Adresa:
Marghita
23/09

Galaseni, comuna Magesti

Adresa:
Galaseni
23/09

Bazilica romano-catolica

Adresa:
Strada Sirul Canonicilor 2
08/09

Comuna Bulz

Adresa:
Bulz
08/09

Comuna Rieni

Adresa:
Rieni
28/08

Almasu Mic

Adresa:
Almasu Mic
28/08